پنل مدیریت

خوش آمدید

ویجت

ویجت تعبیه شده برای استفاده در سایت میزبان را مطابق دلخواهتان شخصی سازی کنید.

بازدید کنندگان

بازدید کنندگان را در سه دسته فعال و منتظر و در حال چت ببینید و با آن ها گفت و گو کنید.

گزارشات

گزارشات مربوط به چت ها و رضایت مندی کاربران و رسیدن به اهداف را به صورت نمودار مشاهده کنید.

تریگر

با استفاده از تریگرها روند آسان تری برای برقراری ارتباط با مشتری خواهید داشت.

آخرین به روزرسانی های چت